Rooms-katholicisme

ROME WAS GEWEND BIJBELS EN ZIJN VERTALERS TE VERBRANDEN . . .

…maar nu keurt de Heilige Stoel de meeste nieuwe bijbelversies goed! Wat is er veranderd?

De niet Rooms-katholiek goedgekeurde bijbelversies werden samengesteld en vertaald door bijbelgelovige mannen van de Reformatie.

Maar achter de Rooms-katholiek goedgekeurde bijbels zien we tekstcritici en Jezuïeten in redactie-commissies om te zorgen voor voldoende wijzigingen om het in overeenstemming te brengen met de Rooms-katholieke leer en de bijbeluitgeverij over te nemen.

DE INLEIDING ZEGT ALLES

Nestle-Aland Novum Testamentum Graece: “De tekst van deze twee edities werd internationaal door Bijbelgenootschappen overgenomen en heeft volgend op een overeenkomst tussen het Vaticaan en de Verenigde Bijbelgenootschappen gediend als basis voor nieuwe vertalingen en voor herzieningen onder hun supervisie. Dit is een belangrijke stap met betrekking tot interconfessionele relaties.”

Het resultaat? Een tekst waarmee geknoeid is, missende verzen, gewijzigde leer! De weg geplaveid voor Eén bijbel voor Eén Wereldwijde Religie, wellicht? Wat denkt u?

HET MEEST ORTHODOX IN DE WERELD

De Kerk van Rome wordt wel beschreven als de meest orthodoxe in de wereld. Op het eerste gezicht lijkt dat ook zo te zijn - totdat het fineerlaagje van 'orthodoxie' wordt opgetild. Rome leert dat zij, en zij alleen de bevoegdheid heeft om de Schrift te interpreteren en zij doet dat op een manier die vaak in tegenspraak is met de duidelijke betekenis van de tekst. De Puriteinen vernietigden dit dogma met de Reformatie en hun leer van Sola Scriptura wat betekent 'Alleen de Schrift'.

De hervormers kwamen tot het besef dat wanneer de Schrift sprak over de Antichrist dat zij het had over de pausen van Rome. Deze leer is daadwerkelijk verloren gegaan door de moderne bijbelse interpretatie. Dit is deels tot stand gekomen door de huidige Bijbelhuizen die hun Bijbels vertalen van een corrupte Griekse NT dat door Rome is goedgekeurd.

Bij Freedom Ministries zijn we tot het besef gekomen dat veel van de hervormingen van de Reformatie verloren zijn gegaan door de invloed van Jezuïeten in de Bijbelhuizen en Bijbelscholen waar veel predikanten en voorgangers worden opgeleid.

Het materiaal in deze categorie brengt ontnuchterende informatie en rijkt ook sleutels tot bevrijding aan. Ons nieuwste werkboek, 'Verbreek de Ketenen van Rooms-katholicisme' doet beide.

:
Sorteren op:
SKU: 596
€14.95
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Subtitle: De Kerk van Rome en de Europese Unie Ontmaskerd in het Licht der Waarheid. Dit boek is geschreven als een waarschuwing aan de christelijke kerken voor het gevaar van de valse religie die is ontstaan in Babylon.
SKU: 615
€25.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
De geschiedenis van Rome vertelt ons duidelijk over dictatuur en bloedvergieten, maar niet veel protestanten weten aan welke kant hun voorvaderen stonden. Wie van ons weet of er ergens in de familielijn een treffen met of betrokken
SKU: 565
€16.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
(ENGELSTALIG) Conversion Testimony of a Former Catholic Priest As a child, Chiniquy memorized scriptures at his mother's knee and developed a deep love for God. Becoming a priest, he wanted desperately to place full trust in his "church", but
SKU: 564
€7.50
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
(ENGELSTALIG) Genuine or fraud? In 1979, Chick Publications printed the first in a series of highly controversial comics based on the life of ex-Jesuit priest, Alberto Rivera. Once converted to Christ, Alberto began exposing the Vatican's most closely
SKU: 629
€9.85
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
(ENGELSTALIG) Subtitle: The Church of Rome and the European Union exposed to the light of truth. This book is written as a warning to the Christian churches of the danger of the false religion that originated at Babylon. The book seeks to follow the scrip
SKU: 631
€10.75
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
(ENGELSTALIG) Secrets the Jesuits don't want Christians to know Out of Europe, a voice is heard from the secular world that documents historically the same information told by ex-priests. The author exposes the Vatican's involvement in world politics,
SKU: 561
€6.75
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
(ENGELSTALIG) Dangers of the Ecumenical movement Many Christians are joining the ecumenical movement, thinking God has ordained it to bring all Christians into unity. But this book reveals that the ecumenical movement is nothing more than a smokescreen
SKU: 566
€9.95
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
(ENGELSTALIG) Former priest reveals a tragic danger of the confessional. What happens when women are commanded, under penalty of eternal damnation, to confess to a man their deepest sexual thoughts and sins? Former priest, Charles Chiniquy, continua
SKU: 489
€14.90
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
(ENGELSTALIG) This scholarly classic shows that many Roman Catholic practices were adopted from pagan Babylonian religion. Fascinating and in-depth.
SKU: 632
€0.20
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
De katholieke kerk is moeder van vier grote valse religies. Ze zal alles doen om u weg te houden van Jezus.
SKU: 640
€0.20
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Oma verneemt dat Maria een zondaar was, door genade gered, net als wij.