Algemene Voorwaarden

Algemeen

Alle bestellingen die door Freedom Ministries International NL worden geaccepteerd zijn onderworpen aan deze bepalingen en voorwaarden. Deze bepalingen en voorwaarden gelden voor de koopovereenkomst tussen Freedom Ministries International NL en koper. Deze bepalingen en voorwaarden worden geacht door de koper geaccepteerd te zijn bij het plaatsen van een bestelling. Over deze bepalingen en voorwaarden kan niet worden onderhandeld.
Alle artikelen en seminars worden aangeboden onder voorwaarde van beschikbaarheid. Als artikelen of seminars niet langer beschikbaar zijn behoudt Freedom Ministries International NL zich het recht voor de verkoop ongedaan te maken en de betaling terug te storten.
De afbeeldingen in productomschrijvingen zijn uitsluitend ter illustratie en geven niet de ware grootte van het product weer. Alle transacties tussen Freedom Ministries International NL en de koper zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en uitsluitend Nederlandse rechtspraak is van toepassing op alle zaken daaruit voortvloeiend.
Wij behouden ons het recht voor op elk moment zonder voorafgaande aankondiging de prijzen te wijzigen.
Betaling dient plaats te vinden door middel van een geldige creditcard of bankpas geaccepteerd door PayPal of door BACS.
Artikelen worden alleen verzonden naar het adres van de kaarthouder wiens kaart wordt gebruikt voor betaling van de artikelen.
Alle artikelen blijven het eigendom van Freedom Ministries International NL, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Indien koper niet beschikbaar is voor de aflevering van de artikelen gaat het risico van verlies of beschadiging van de artikelen over op de koper.
Freedom Ministries International NL behoudt zich het recht voor van de koper alle kosten of schade terug te eisen, als gevolg van weigering van de betaling met de creditcard of bankpas door de uitgever van de creditcard of bankpas.
Er bestaat geen koopovereenkomst tussen Freedom Ministries International NL en koper, totdat een e-mail met een bevestiging van de bestelling is verstuurd aan koper.
Seminarbetalingen worden in het geheel niet teruggestort tenzij het seminar wordt afgelast door Freedom Ministries International NL. Wanneer u inschrijft voor een van onze seminars gaat u een wettelijk bindende overeenkomst aan.


Wanneer een aanbetaling voor een seminar is gedaan en het openstaande rekening is op de daarvoor bepaalde datum niet voldaan, dan behoudt Freedom Ministries International NL zich het recht voor de boeking voor iemand anders open te stellen. Een aanbetaling wordt niet teruggestort.
In het geval dat een openstaande rekening niet betaald is en we de plaats niet hebben opgevuld, zullen we ons tot u wenden zodat u uw boeking kunt nakomen en het openstaande bedrag terstond betalen.
Het is de verantwoordelijkheid van de seminardeelnemers om een eigen reisverzekering af te sluiten.
Uw overeenkomst is met Freedom Ministries International, Nederland.
BELEID INZAKE RETOURZENDINGEN
Wanneer u niet tevreden bent over uw aankopen, dient u binnen 7 dagen contact met ons op te nemen voor een RMA-nummer. Uw artikelen moeten vervolgens veilig verpakt aan ons teruggestuurd worden, met het RMA-nummer duidelijk zichtbaar en in hun originele staat, binnen 7 dagen, samen met de originele bon en originele verpakking, waarna wij u zullen terugbetalen. U dient uw retourbewijs apart per post aan ons toe te zenden. Zonder RMA-nummer teruggestuurde artikelen zullen niet worden aangenomen.
Freedom Ministries International NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of onbruikbaarheid, tenzij koper Freedom Ministries International NL schriftelijk op de hoogte brengt binnen zeven dagen na levering van de artikelen.
Freedom Ministries International NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor artikelen waarvan delen missen of voor artikelen die verschillen in kwaliteit of omschrijving met de afleveringsbon, tenzij koper Freedom Ministries International NL schriftelijk op de hoogte brengt binnen zeven dagen na levering van de artikelen.
De koper is verantwoordelijk voor alle kosten van elk vervoer, telefoon-, verzend- en alle overige kosten, bijkomend of op andere wijze aangerekend bij het verkrijgen of terugsturen van alle artikelen van Freedom Ministries International NL.
Totale creditering vindt alleen plaats voor artikelen die binnen 7 dagen zijn teruggezonden.
Geen creditering vindt plaats voor artikelen, totdat deze compleet zijn teruggezonden.