Seminars Voor uw Kerk

 

Freedom Ministries Seminars

Ook in uw Gemeente

 

Verbreek de Ketenen van Vrijmetselarij

&

Verbreek de Ketenen van Vaderloosheid,
Emotionele Verlatenheid en Izebel

 

Nederland heeft net als Groot-Brittannië Vrijmetselarij geëxporteerd naar zo’n beetje iedere uithoek van de wereld. Het is ons hart om naar gemeentegroepen in  andere landen te reizen en ons te bekeren van de Vrijmetselarij die onze voorvaders in die landen hebben geplant, als ook bevrijding te brengen zoals anderen die hebben ervaren door deze seminars. We zijn beschikbaar voor kerken in Nederland, Europa en wereldwijd.

Het FMI-team is beschikbaar voor gemeentebezoeken om onze populaire seminars te houden. Daar berekent FMI de gemeente geen kosten voor. We vragen echter wel inschrijfgeld van deelnemers.

Vaak raden we een gemeentebezoek vooraf door twee teamleden aan, zodat gemeenteleden een voorproefje kunnen krijgen van de bediening en ook gaan begrijpen waarom ZIJ misschien zelf ook zo’n seminar moeten meemaken.

Doorgaans vindt een seminar in een gemeente plaats op donderdag- en vrijdagavond en zaterdags de hele dag. Anderen indelingen zijn mogelijk. Kinderen onder de 13 jaar hebben geen toegang en deelnemers moeten verplicht de twee onderwijsavonden met bedieningssessies hebben bijgewoond om aan de zaterdagse workshop met de verwerping van vloeken te kunnen deelnemen. Derek kan, indien gewenst, ook beschikbaar zijn voor bediening bij de zondagsdienst.

Het bescheiden inschrijfbedrag voor deelnemers waar normaal gesproken ook cursusmateriaal bij inbegrepen is, wordt vastgesteld na een gesprek met de voorganger. Het is onze gewoonte te voorzien in verlaagde prijzen voor diegenen die in moeilijke omstandigheden verkeren of van een uitkering leven. Als de gemeente veel uitkeringsgerechtigden telt, zullen we andere manieren moeten bespreken om de kosten voor het seminar te dekken.

We verstrekken kosteloos folders in kleur/inschrijfformulieren aan de gemeente.

We hebben de gemeente nodig om te voorzien in accommodatie en catering voor ons bedieningsteam, dat inclusief Derek waarschijnlijk uit 4 mensen bestaat, of meer als dat nodig is. Accommodatie bij mensen thuis is bespreekbaar.

Afhankelijk van de reisafstand komen we meestal 2 dagen voor het seminar aan, wat gelegenheid geeft om bij te komen van het reizen, op te bouwen en fris te zijn voor het seminar en de bediening. Dit is een bevrijdingsbediening en de bedieningstijden kunnen erg veeleisend zijn. Daarom is onze gewoonte na het seminar een pauze van twee dagen te nemen voordat we de stad weer verlaten, zodat we Shabbatsrusttijd hebben en tijd om de plaatselijke cultuur op te snuiven.

Het bovenstaande is een richtlijn en bespreekbaar om rekening te kunnen houden met uw plaatselijke situatie.

Alleen personen belast met leidinggeven of met de autoriteit van een Senior Pastor of voorganger kunnen ons aanvragen. Geeft u dan alstublieft gegevens door zoals capaciteit van uw kerkgebouw en de normale grootte van de gemeente. Ook het land, de regio, stad en denominatie waaraan u mogelijk verbonden bent. Geeft u alstublieft ook contactgegevens zoals telefoonnummers en eventueel websiteadres door.

We zien er naar uit uw leden en uw gemeenschap te dienen,

Derek Robert, FMI