Uitverkoop artikel

Vrijmetselarij

LASTERING VAN DE GEEST VAN YEHOVAH IN VRIJMETSELARIJ

Bafomet, de aloude kracht achter Baäl-aanbidding en Vrijmetselarij is geen onbekende, maar wel de lastering van de Geest van Yehovah die daarmee in vrijmetselarij plaatsvindt! [Auteur David W. Daniels schrijft hierover in zijn engelstalige boek Should a Christian be a Mason.

Wij ontvingen een opmerkelijk getuigenis nadat wij in één van onze Freedom Genezingsdiensten hiermee afrekenden. We hadden geen idee dat deze christelijk volwassen vrouw die we al heel lang kennen een probleem had met vloeken, niet hoorbaar vloeken maar in haar gedachten. Haar getuigenis is dat sinds de bedieningstijd, waarin we hiervoor in de familielijn verantwoording namen en de effecten ervan van ons leven afbraken, dit vloeken niet langer in haar leven manifesteert. We geven Yehovah alle glorie! 

Als u voor uzelf wilt afrekenen met de blasfemie van de Geest van Yehovah in de generaties, dan hebben we daar nu een gebedsstrategie voor in ons herziene boek Verbreek de Ketenen van Vrijmetselarij.

De algemene term 'De Heer' uit het boek verwijderd

Jaren geleden merkten wij al dat het gebruik van de Hebreeuwse naam van de Verlosser in de bediening krachtiger was. We hebben nu onze boeken herzien en zult u merken dat de gebedsstrategieën krachtiger zijn dan ooit.

Als uw bijbel de term 'Heer' of 'Heere' gebruikt is dat eigenlijk in veel verzen een regelrechte leugen. Een sprekend voorbeeld daarvan is Jesaja 42:8, waar in de meeste bijbels staat: "Ik ben de HEER: dat is mijn naam." NEE, de HEER is niet Zijn naam. Zijn Naam is יהוה , YehovahIn Genesis 2:4, de allereerste keer dat Vader's naam werd gebruikt besloten bijbelvertalers Zijn Naam te veranderen in 'de Heer'. Door dat te doen is de naam van Vader in de meeste bijbels op meer dan zo'n 7000 plaatsen verwijderd. Net zo min was "Jezus" de naam die de Verlosser gegeven werd door de Engel van Yehovah. De naam Jezus, de Rooms-katholieke bijnaam van de Verlosser, vervangt zijn Hebreeuwse naam Yehoshua meer dan 900 keer! 

Dit zijn overigens niet de enige wijzigingen die vertalers onjuist hebben doorgevoerd. Wilt u meer over de wijzigingen weten, lees dan ook de beschrijving onder het kopje Rooms-katholicisme.

Meer over de Naam van onze Schepper kunt u lezen in mijn boek Leid Mij tot de Vader. Door velen een echte 'eye-opener' genoemd.

:
Sorteren op: