Aanmelden

DVDs - Nederlands

:
Sorteren op:
SKU: 381
€30.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Lichamelijke aandoeningen zijn vaak een uiterlijk symptoom van de innerlijke staat van de ziel. Velen ontvingen lichamelijke genezing na genezing van hun emoties. Verdriet is niet alleen een positieve emotie als resultaat van het verlies van een gelief
SKU: 382
€30.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Schuld zegt 'ik voel me slecht', schaamte zegt 'ik ben slecht'. Seksueel misbruik is een veel voorkomende oorzaak van schaamte, maar zeker niet de enige. Velen hebben geen vrijheid ontvangen van seksueel misbruik omdat zij nooit zijn vrijgekomen van schaa
SKU: 376
€24.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Geweld binnen het gezin is in alle opzichten rampzalig. Het is als kanker. Het maakt deel uit van een organisme, maar tegelijkertijd tast het de gastheer aan en vernietigd hem. Gebaseerd op het onderwijs van DR. Dewberry over het 'Familie Systeem',
SKU: 525
€60.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Leer uw betrokkenheid bij het claimen van de voorzieningen van dit verbond voor uw gezin en laat uw gezin ontvanger worden van Gods zegeningen, zoals Hij het heeft bedoeld!
SKU: 555
€60.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Het Woord van God zegt: 'De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen; aar een verslagen (KJV: verwonde) geest, wie zal dien opheffen?' Verder zegt de schrijft ons: '...een verslagen (KJV: gebroken) geest zal het gebeente verdrogen, allerlei ziekten
SKU: 477
€48.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Het Apostolisch eindtijd onderwijs van dit seminar is om u toe te bereiden om het kwade tij, dat de kerk belemmert en/of probeert te vernietigen, te kunnen weerstaan. Dr Harold Dewberry maakte een krachtige bevrijding mee toen hij zich in 1959 bekeerde
SKU: 541
€60.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Pastor Harold Dewberry werd groot gebracht in een slecht functionerend gezin; het gevolg was dat zijn innerlijke mens verbroken en levenloos was. In 1959 bekeerde hij zich tot Christus en maakte een krachtige bevrijding van alcoholisme mee. Terwijl hij
SKU: 337
€60.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Seksueel misbruik laat een litteken achter waar velen niet van herstellen. Psychologen hebben nauwelijks een langdurige oplossing en met Christelijke Counseling is het niet veel beter gesteld.
SKU: 431
€60.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Leven in Vrijheid is een seminar waarin Pastor Harold Bijbelse Sleutels en Principes aanreikt over hoe innerlijke Genezing en Heelheid te ontvangen en te bedienen.
SKU: 455
€60.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Leven Onder een Open Hemel laat zien hoe de beloften van God's voorziening een levende realiteit te maken. Daarbij gaat het over losbreken uit gevangenschap door morele gebondenheid; ge-erfde zwakheden; genezing voor fragmentatie van het hart; verlossing
SKU: 333
€60.00
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Velen verlangen er naar om deel te nemen in geestelijke oorlogvoering, maar zijn verslagen op veel gebieden in hun eigen leven. Deze studie, uit het boek Efeziers gaat over doorbraak in de volle plannen van God voor uw leven.