Getuigenissen

Hallo Pastor,

Wat een voorrecht om een gevorderd seminar te volgen. Het gaat zo veel dieper en je kunt er veel meer tijd aan besteden, dus daarom kon ik begrijpen dat je die vijf dagen nodig had, in plaats van drie. En daarom kon ik weer zo veel bevrijding ontvangen. Prijs God voor Zijn timing en voorziening in alles wat we nodig hebben.

Vanmorgen werd ik wakker en ik zag een beeld van een paar witte handschoenen op een dienblad, zoals een mevrouw op het seminar me vertelde dat haar vader altijd (gedurende de korte tijd dat hij lid van de loge was) thuiskwam met zijn witte handschoenen en zijn mantel. Zou het kunnen dat dit het is? Ik wist dat er iets heel dieps dat nog steeds verborgen was naar boven zou komen, maar zo veel als dit had ik niet verwacht. En wat een aparte verrassing dat, toen Caroline de naam Maresh C noemde, zowel mijn man als ik bevrijding kregen van de valse mantel, samen met die van Rick Joyner.

Toen je voor me bad, opnieuw (!) voor de afdruk van mijn moeder, en je zei: er zijn lagen en niveaus, dacht ik, prima, waarom niet. Maar de volgende ochtend en tijdens de aanbidding op zondag voelde ik het resultaat daarvan, en erkende ik dat ik niet alleen was overschaduwd door mijn moeder, maar dat haar invloed in mijn leven erg sterk is geweest en ik werd bedroefd en ik kon haar vergeven en ik zie uit naar nog een gevorderd seminar over Vaderloosheid volgende maand. Doorgaan met de persoon te worden die God wil dat ik ben.

Zegeningen voor deze week,

Anna

?

De verandering in mij IS DRAMATISCH en ik heb me nooit zo goed gevoeld: de volgende bijlage is een opsomming van het werk dat God in me gedaan heeft sinds ik de Vaderloosheid- en Vrij van Vrijmetselarij seminars, basis en gevorderd, heb gevolgd tijdens de kerstdagen. De verandering in mij IS DRAMATISCH en ik heb me nooit zo goed gevoeld. Ik voel me als een ander persoon. Alsof ik mezelf niet ken. Heel erg bedankt. Wat houd ik van de Heer en ik hoop door te gaan met cursussen in de volgende paar maanden. Ik ben werkelijk dankbaar voor alles wat Hij aan het doen is in mijn leven.

Mevr. J.R. Verenigd Koninkrijk

Huwelijk Geheeld; Financien Omgedraaid; Genezing van Autistisch-achtige Aanvallen:

Sinds we naar een 'Vrij van Vrijmetselarij' seminar gingen, is ons huwelijk geheeld en onze financiele situatie is begonnen te veranderen. Daarnaast is onze kleinzoon thuis genezen van een autistischachtig soort aandoening terwijl bij het seminar de eden van de Vrijmetselarij verwierpen. Sindsdien heeft hij geen aanval meer gehad!?

Alan & Margaret, Dorset, UK

Waterhuishouding Genezen

Dit was mijn derde seminar en God genas me van een blaasprobleem dat mij jarenlang heeft geplaagd.

Brian, Hants

Bijholten Genezen

Terwijl ik door de verwerpingen heen werkte werden mijn bijholten helemaal schoon.

N.N. UK

Knielen Genezen:

Na het seminar realiseerde ik me dat de pijn in mijn knieen voor het eerst in jaren weg was.

Bill (Ex derdegraads vrijmetselaar), Hants UK

Vrijheid:

Ons gezin vaart er wel bij en kleine stukjes vrijheid en glorie worden iedere dag zichtbaar.

Susannah, Avon UK

Gereinigd

Ik voel me totaal gereinigd. Ik heb nooit eerder in mijn leven zoiets meegemaakt. Dank u Jezus.

Christine, Dorset UK

Genezen van Hersenverlamming

Dank voor al het harde werken van u en uw team. Ik kwam naar het 'Vrij van Vrijmetselarij' seminar in november en God genas me van mijn MS. God nam al mijn pijn weg en mijn vingers waren veel losser. Ik kan nu lopen zonder mijn wandelstok. Ik kon direct de volgende dag fluitspelen met het aanbiddingsteam in de zondagmorgendienst. Toen ik vier was kreeg ik hersenverlamming en stierf bijna. De artsen zeiden dat mijn rug nooit recht zou zijn. Nu ben ik genezen van alle restverschijnselen van hersenverlamming. Vandaag is mijn rug recht. Dank u Freedom Ministries en bovenal dank u Jezus.

Mevr. C. Berks, UK

Thuis Vrijgezet

Ik had absoluut geen enkele wetenschap van Vrijmetselarij in mijn hele familielijn. Maar doordat ik een vriend hielp om uw boek 'Christen Bevrijd Jezelf van Vrijmetselarij' te kopen, voelde ik op een of andere manier dat het een sleutel voor mijn leven bevatte, dus nam ik contact op met FMI om mijn eigen exemplaar aan te schaffen. Terwijl ik door het boek heenging, op de aangegeven manier met verwerpen en bekering, begon ik bevrijd te worden van zowel generationele als maconnieke bolwerken in mijn leven. Ik vroeg me af hoeveel meer mensen in die situatie zitten. Zelfs tot in de 33e graad en de rest van het boek werd ik bevrijd van de greep die deze vloeken hadden gehad op mijn leven.

In de maanden die er voor nodig waren ervaarde ik aldoor de aanwezigheid van de Heilige Geest, in de leiding en het vertrouwen en de kracht die hij gaf. Het was eigenlijk een hele schok, maar het helemaal waard. Ik prijs gewoon God, aan Hem alle glorie en dank voor mijn nieuw gevonden vrijheid, en vrede in mijn hart. Het is zo wonderbaar en kostbaar.

Mevr. JS Dorset. UK

Ruggengraat, Financien & Huwelijk Aangeraakt

Ik dank Vader God dat ik de kans heb gekregen om naar uw seminars te komen, en genezen te worden en vrijgezet van afwijzing. Alle pijn in mijn ruggengraat is genezen, al mijn financi|en zijn op orde, ik heb een nieuwe baan en mijn huwelijk wordt hersteld.

Mevr. W. Devon. UK

Weer in staat om te werken

Twee weken na het deelnemen aan uw seminar gaat de Heer door met me te genezen en te versterken en wel zo veel dat ik nu de mogelijkheid aan het onderzoeken ben om weer te gaan werken na negen jaar thuis, te ziek en ongeschikt om er aan te denken.

Mevr. B. Devon UK

Vrij van emotionele pijn

Heel erg bedankt voor een wonderbaarlijk weekend, we hebben gevoeld dat de Heer ons van zo veel heeft bevrijd. Om overal zo gedetailleerd doorheen te gaan was wat we nodig hadden en we voelden echt de kracht van het Bloed van Jezus die ons vrijzette van enorm verdriet, schuld, angst, schaamte en valse verantwoordelijkheid.

Mevr. B. Devon, UK

Genezen van Slapeloosheid

Dank u voor uw Vrij van Vrijmetselarij seminar, ik werd bevrijd van vreselijke gevoelens van pijn, boosheid en verdriet. Ik werd ook bevrijd van slapeloosheid en sindsdien heb ik geen medicijnen meer om te slapen. Nu begrijp ik hoe vrijmetselarij levens kan beinvloeden.

Mevr. L. Dorset, UK

Rug Genezen

Ik heb genezing van mijn rug ontvangen, een langdurig probleem. Prijs de Heer.

Mevr. M. Surrey, UK

Familierelatie hersteld

Onze vader zoon relatie is erg verbeterd sinds de cursus.

Men. D. Glos. UK

Heuppijn genezen

De pijn in mijn heup die ik jarenlang heb gehad is nu helemaal weg.

Mevr. K. Devon, UK