Freedom Ministries International Vision and Mission Statement:  

Onze Visie

Onze visie is om de ware kerk, wedergeboren betrokken gelovigen van overal, wakker te maken voor de noodzaak om de generatieketenen, vloeken en bloededen van de Vrijmetselarij en daaraan gerelateerde broederschappen te verbreken. Deze noodzaak komt door zowel persoonlijke betrokkenheid en die van onze voorvaders, als die van familieleden.

Verder is het aanpakken van betrokkenheid door kerkleiders in de Gemeente/het Lichaam van Messias een belangrijk onderdeel om het bolwerk over natiën neer te zien komen.

Onze Opdracht

Om hulpmiddelen beschikbaar te maken die zowel bedieningen als particulieren in staat zullen stellen om vrijheid te krijgen van de ongerechtigheden en vloeken van de Vrijmetselarij.

Onze vlaggenschip producten zijn ‘Verbreek de Ketenen van Vrijmetselarij’ en ‘Verbreek de Ketenen van Vaderloosheid en Izebel’ die Vader Yehovah heeft gebruikt om duizenden van Zijn kostbare mensen vrij te zetten en te genezen.

Binnenkort komt ons krachtige werkboek uit ‘Verbreek de Ketenen van het Rooms-katholicisme’, dat echt een ketenverbreker is.

Het is ons gebed dat de Wereldwijde Gemeente van Messias wakker is geworden voor deze oodzaak, en dat er een confrontatie in de hemelse gewesten zal zijn die voorafgaat aan opwekking.

Een confrontatie van de Vrijmetselarij, door Torrey en Moody, door de gebroeders Wesley’, en evenzo door Charles Finney, ging vooraf aan opwekking. Verder werd een opwekking in Argentinië, die vanaf 1985 15 jaar heeft geduurd , voorafgegaan door een confrontatie van de Vrijmetselarij.  

Terwijl er mogelijk veel opwekkingen in de wereld niet door zo’n confrontatie vooraf zijn gegaan, geloven wij bij Freedom Ministries International dat voor veel landen zo’n beweging van de Geest van Yehovah alleen kan komen nadat er zo’n confrontatie geweest is om deze geest van toverij en heidendom die wijdverbreid is, te verbreken. Het is ons gebed dat de machtsgreep van deze bolwerken verbroken wordt over de naties.

 

De Liefde van Yehovah

We willen benadrukken dat, terwijl Vader Yehovah de ongerechtigheid van de Vrijmetselarij haat, evenals het heidendom en de afgoderij van het Rooms-katholicisme, Hij de Vrijmetselaar en de Rooms Katholiek zo liefhad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft, Ye’shua de Messias, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven ontvangt! (Johannes 3:16) 

We willen benadrukken dat, terwijl Vader Yehovah de ongerechtigheid van de Vrijmetselarij haat, evenals het heidendom en de afgoderij van het Rooms-katholicisme, Hij de Vrijmetselaar en de Rooms Katholiek zo liefhad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft, Ye’shua de Messias, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven ontvangt! (Johannes 3:16)