Boek - Verbreek de Ketenen van Rooms-katholicisme door Derek Robert INCLUSIEF VERZENDKOSTEN

Productvoorraadcode: 615
Prijs:
€25.00

Qty: - +
   - OR -   

De geschiedenis van Rome vertelt ons duidelijk over dictatuur en bloedvergieten, maar niet veel protestanten weten aan welke kant hun voorvaderen stonden. Wie van ons weet of er ergens in de familielijn een treffen met of betrokkenheid bij het Rooms-katholicisme is geweest? 

Na getuige te zijn geweest van de manifestaties die ex-rooms-katholieke deelnemers beleefden in onze Verbreek de Ketenen van Vrijmetselarij seminars, was ik mij bewust geworden van de omvang van dit bolwerk. Dit werkboek zal uw ogen openen en geeft u ook de gebedsstrategieën. Wees voorbereid op een aantal verrassingen.

Inhoudsopgave:

Inleiding 
Hoofdstuk 1 Rooms-katholicisme 
De Meest Orthodoxe Kerk 
De Persoon van Ye’shua de Messias 
Dwalingen van de Rooms-katholieke Leer 
Wonderkracht of Hekserij? 
De Cultus van de Maagd Maria 
Onbevlekte Ontvangenis 
Erfzonde 
De Laatste Sacramenten en Betalingen en Aflaat 
Hoofdstuk 2 Kruisen, Symbolen & Meer Heidendom 
De Crucifix 
Labarum - PX 
Het Kruis 
Een Vis Genaamd Ichthus 
IHS 
Wedergeboorte door de Doop 
Ridders van Malta, Ridders van Columba en andere Rooms-katholieke Ordes 
Maria Koningin van de Hemel 
Holy of Holi – een Hindoe Godheid 
Hoofdstuk 3 Feestdagen 
Kerstbomen en Paashazen 
Pasen 
De Verjaardag van de Messias? 
Hoofdstuk 4 Transsubstantiatie: Maçonniek of Rooms-katholiek? 
Consubstantiatie 
Anglicaanse Mis 
Hoofdstuk 5 Christelijk Gemaakt of Wedergeboren? 
Vrije-Wil-isme 
Onder het Mom van Gelovige 
Niet Allemaal Waren Ze Wedergeboren 
Christelijk Gemaakt of Wedergeboren 
Wedergeboren in een Cult 
Tongentaal 
Een Authentieke Ervaring 
Gebed om Redding 
Hoofdstuk 6 Vrijheid 
De Geest van Stigmata 
Titels van Maria 
Hoofdstuk 7 De Band door de Doop 
Mattheüs 28:19 
Hoe Dompelde Kefa (Petrus) Onder? 
Hoe Dompelde Filippus Onder? 
Hoe Dompelde Paulus Onder? 
Waarom de Apostelen in de Naam van Ye’shua Onderdompelden 
Hoofdstuk 8 De Hoeksteen van Rooms-katholicisme 
Proclamatie 
Het Alternatief 
De Doop van Rome Verbreken 
Hoofdstuk 9 Er Waren Eens Twee Bijbels 
Rooms-katholieke Bijbels die zich voordoen als Bijbels voor Protestanten 
SOLA SCRIPTURA 
Waarom geloven in Sola Scriptura? 
Goddelijke Bewaring 
Paulus en Goddelijke Inspiratie 
Het Oude Testament & Moshe: 
Verzen die missen – Verzen veranderd 
1 Johannes 5:7 Authentiek? 
De Basistekst van het Nieuwe Testament 
Twijfelachtige Codex Ontdekt 
Sinaïticus Project 
Vaticanus 
Constantin von Tischendorf 
Constantijn Simonides 
Waarom Gebruikmaken van Bewezen Onzuivere Teksten? 
Westcott & Hort 
Geen Hermes meer 
Voldoen aan Rooms-katholicisme 
Luciferiaanse Bijbels voor Protestanten 
De Nieuwe King James-Versie 
Luciferiaans Merkteken 
Het Grieks-Latijnse Nieuwe Testament van Erasmus 
Erasmus: Leugens, meer Leugens en Verfoeilijke Leugens 
William Tyndale 
Nog een paar Schriftverzen waar aan geknoeid is 
Zelfkastijding in de Moderne Versies 
Meer Zelfverminking 
Rome en IJdel Herhalen van Woorden 
Goden, Halfgoden en Heidense Vertalers 
Niet Uitsluitend King James 
Twee Bijbels 
Samenvatting met Betrekking tot de Moderne versies 
Tot Besluit 
Lezersvragen 
Theologie voor Dummies 
Het Alternatief 
Andere Talen 
Hoofdstuk 10 Profetie en Rome 
Concilie van Trente 
Nog een Jezuïet, nog een theorie 
Antichrist Gedefinieerd 
Heidens Rome Omvergeworpen 
Verwerp de Pauselijke Verklaringen 
De Grote Verdrukking – Vervuld of Toekomst? 
Daniël, 70 Weken & de 70ste Week 
De Antichrist wordt niet genoemd 
Slachtoffer en Graanoffer Opgehouden 
Aanvang van de 70ste Week 
Het Boek Openbaring 
Pauselijk Rome Krijgt een Dodelijke Wond 
Herstel van Yerushalem Geprofeteerd 
Geheime Opname? 
Dief in de Nacht 
Openbaring en De Derde Tempel 
Tot besluit 
Postscript 
Appendix 
70 Weken Tijdslijn 
Bibliografie 
Zaken van Copyright & Vertaling 
.
Dit werkboek zal uw ogen openen en geeft u ook de gebedsstrategieën, zodat u kunt worden gereinigd van de gruwelen en vrij van dit bolwerk kunt zijn. Wees voorbreid op een aantal verrassingen. "

Uw Naam:
Uw E-mail:
Naam Bekende:
E-mail Bekende:
Onderwerp:
Bericht:
Verificatie: