Over Copyright & Vertalingen

 

 

Waarom hebben wij copyright op onze materialen? Deze vraag is ons meermalen gesteld. Er zijn verschillende redenen:

 

Ten eerste: het helpt misplaatste aanhalingen of aanhalen buiten de context tegen te gaan, waardoor we vervolgens verkeerd worden geciteerd. (Hopen we.)

 

Ten tweede: in onze geloofsbediening zonder steun van denominaties vormen onze materialen een van de weinige bronnen van inkomen. Zolang er aan gewerkt wordt zijn de verkopen beperkt en die hebben op zichzelf nooit zoveel als slechts een klein salaris opgebracht, maar ieder beetje helpt.

 

Ten derde: we willen niet dat de mogelijkheid bestaat dat er ondermaatse exemplaren van onze materialen in omloop komen. Waar er echte financiële nood is, zoals in bijvoorbeeld Derde Wereld-landen, geven we de materialen vaak gratis.

 

Kopiëren: we geven geen toestemming voor kopiëren, ook niet achteraf, dus vraag het alstublieft niet. Voor uw eigen bestwil vragen wij u dringend onze materialen of die van welke auteur dan ook, niet te kopiëren of te dupliceren. Het is diefstal en die diefstal stelt Satan in staat om te zeggen: “Aha, een dief, ik kan en zal van die persoon stelen.”

 

Uitlenen: Leen of geef dit boek aan zo veel mogelijk mensen. Echter, het geven van een illegale kopie aan iemand kan verworden tot het vrijzetten van machten van duisternis met het gevolg dat in plaats van vrijheid de hel losbreekt! Satan vindt het heerlijk te werken met christenen die niet onder goddelijke autoriteit staan.

 

Vertaling: FMI heeft een doorlopend programma voor vertaling in andere talen. Aan hen die een verlangen hebben onze materialen in hun moedertaal te vertalen, of in een andere taal, vragen wij contact op te nemen daarover met het FMI-kantoor. Dit boek wordt wellicht al vertaald in uw taal. Daarnaast, aangezien dit werk intensieve geestelijke oorlogsvoering is, garanderen we voortdurend gebed om onze vertalers te beschermen.

 

Illegale vertalingen: Een dergelijke poging beginnen zonder toestemming van de uitgever is werken zonder enige rechtmatige geestelijke bescherming. We zijn geschrokken toen we ontdekten dat sommigen, bij het vertalen zonder toestemming, in hun lichamelijke gezondheid getroffen werden. Als dit gebeurd is, neem dan alstublieft contact op met het kantoor en onze voorbidders beginnen de Heer te zoeken voor een volledig herstel van uw gezondheid. Opmerking: we worden dan niet boos, maar streven ernaar de machtige hulp van de Heer aan te reiken.

 

Ten slotte: In tegenstelling tot kwaadaardige laster is de Maçonnieke inhoud in Derek's absoluut unieke boeken niet gekopieerd of plagiaat van enig ander werk. Noch heeft een uitgever ooit contact opgenomen met de auteur of FMI over zoiets!!

 

Citaten uit materiaal met copyright worden met referenties vermeld. Het onderzoeksmateriaal is opgenomen in de bibliografie. Overigens is de Maçonnieke inhoud in mijn boeken veel verstrekkender dan in enig ander beschikbaar christelijk boek! De opmerkelijke getuigenissen en vrucht voorzien in voldoende bewijs dat deze boeken worden geïnspireerd door de Heilige Geest. Hiervoor geven we God alle glorie. Voor een meer volledige verklaring kunt u gaan naar de categorie ‘Copyright’op onze website.

 

We verwachten dat deze kleine uitleg helpt en dat het materiaal dat dit boek bevat tot zegen is geweest. Schrijf ons alstublieft en laat ons uw getuigenis alstublieft weten.

 

 Derek Robert en het Freedom Team.